Thuốc Diệt Kiến Sinh Học Anbio, Hiệu quả diệt kiến 100%

49.000 

  • An toàn với con người
  • Không mùi gây hại
  • Hoàn toàn không có hóa chất
  • Diệt kiến cả đàn
  • Diệt kiến tận gốc
Danh mục: